Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Hi-Dive

De huidige versie van het Huishoudelijk Reglement is Versie 3.1

Het huishoudelijk reglement heeft als inhoud:

Inhoudsopgave
Voorwoord 3
1. Leden en lidmaatschap 4
1.1 Leden 4
1.2 Toelating tot de vereniging 4
1.3 Verenigingsjaar en Contributie 4
1.4 Lidmaatschapsbeëindiging door een lid 5
1.5 Lidmaatschapbeëindiging door bestuur of Algemene Vergadering 5
2. Algemene Vergadering 6
2.1 Uitnodiging voor de Algemene Vergadering 6
2.2 Stemgerechtigde leden 6
2.3 Kandidaat bestuursleden 6
3. Organigram van de vereniging 7
4. Organisatie Hi-Dive 8
4.1 Groepen 8
5. Samenstelling bestuur en haar taken 9
5.1 De voorzitter 9
5.2 De secretaris 9
5.3 De penningmeester 9
5.4 Overige bestuursleden 10
5.5 Bestuursvergadering 10
6. Functies en omschrijvingen 11
6.1 Ledenadministrateur 11
6.2 Receptionist(e) 11
6.3 Coördinator snorkelen 11
6.4 Coördinator jeugdduiken 11
6.5 Coördinator duiken 12
6.6 Instructeurs 12
6.7 Trainers 12
6.8 Assistent Snorkeltrainer 12
6.9 Vrijwilligers 12
6.10 Stagiaires 12
7. Commissies 13
7.1 Commissies 13
7.2 Linking-pin principe 13
7.3 Taakstelling en budgetten 13
7.4 Commissie Opleidingen 13
7.5 Commissie Materialen 14
7.6 Commissie Public Relations 14
7.7 Activiteiten Commissie 14
7.8 Tijdelijke Commissie 14
8. Bevoegdheden bij opleidingen en activiteiten 15
8.1 Brevetbevoegdheden NOB per instructeurniveau 15
8.2 Opleidingen 15
8.3 Specialisaties 15
8.4 Introductieduiken 15
8.5 Kwaliteit en veiligheid 15
Huishoudelijk Reglement van Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. Versie 3.1
9. Opleidingen voor instructeurs 16
9.1 Deelname opleidingen 16
9.2 Opleiding- en examenkosten 16
9.3 Restitutie 16
9.4 Afwijkende voorwaarden 16
9.5 Kortingsregeling Lidmaatschap 16
10. Ethische gedragscode vrijwilligers 17
10.1 Doel gedragscode 17
10.2 Verklaring omtrent het gedrag 17
10.3 Grensoverschrijdend seksueel gedrag 17
10.4 Taalgebruik 17
10.5 Zichtbaarheid ten aanzien van een minderjarig lid 18
10.6 Gedrag op sociale media en buiten de activiteiten 18
10.7 Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie en ongewenst gedrag 18
10.8 Ondertekening gedragscode door vrijwilligers 18
11. Klachten ongewenst gedrag 19
11.1 Begripsbepalingen 19
11.2 Algemene bepalingen 20
11.3 De klachtencommissie 20
11.4 De klachtenprocedure 20
11.5 Overige bepalingen 22
12. Slotbepalingen 23
12.1 Aansprakelijkheid 23
12.2 Beroeping 23
12.3 Onvoorziene omstandigheden 23
12.4 Wijzigingen 23
12.5 Goedkeuring van dit Huishoudelijk Reglement 23

wilt u het hele reglement inzien, klik dan op 20131029 HHR Versie 3.1

Als vertrouwenspersoon zijn aangewezen Marianne Rietveld en Detlef Geerlings. Ook bestaat de mogelijkheid om via de sportkoepel NOCNSF een vertrouwenspersoon te spreken.